Registreer.

Maak een nieuwe account.


Om deze website ten volle te kunnen benutten, moet je geregistreerd zijn. We vragen hierbij om je voornaam , familienaam en e-mailadres. Deze gegevens bewaren we in onze databank. Door een account te maken ga je ineens akkoord dat wij deze gegevens bijhouden. Na registratie ontvang je verdere instructies op het door jouw opgegeven e-mailadres. Kijk zeker de spam-folder of ongewenste post eens na.


Door aanvinken van het selectievakje verklaar ik de gebruikers- en privacyoveréénkomst te hebben gelezen en goedgekeurd. Deze overéénkomst is van toepassing op www.gitovu.be en al zijn subdomeinen.